رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

گزارش ویدیویی تلنگر 96/06/20 - محتوای خبر

 

 

متن خبر

گزارش ویدیویی تلنگر 96/06/20

گزارش ویدیویی *تلنگر* پخش شده در روز دوشنبه 96/06/20از سیمای خراسان رضوی