Skip to Content

گزارش کیفیت هوای مشهد

کیفیت امروز هوا شهر مشهد با عدد شاخص 73 در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد بر اساس گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی کیفیت هوا در ایستگاه های خیام شمالی، مفتح و سمزقند در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و ایستگاه های صدف و سرافرازان در شرایط پاک قراردارد.

سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط سالم می باشد