Skip to Content

گزارش کیفیت هوای مشهد

کیفیت امروز هوا شهر مشهد با عدد شاخص 83 در شرایط سالم گزارش شده است.

گزارش کیفیت هوای مشهد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد بر اساس گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی کیفیت هوا در ایستگاه های خیام شمالی در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها و ایستگاه های خیام جنوبی، سجاد، سمزقند ، سرافرازان و مفتح در شرایط ناسالم رای گروه های حساس قرار دارند.

سایر ایستگاه های سطح شهر در وضعیت مجاز می باشد