Skip to Content

گزارش کیفیت هوای مشهد

کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص 84 در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت کاسته شده است.

براساس اطلاعات جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه الهیه در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط سالم می باشد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در خیام شمالی با عدد شاخص 99 گزارش شده است.