رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ اجرای پدافند غیر عامل در حوزه برق مشهد - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ اجرای پدافند غیر عامل در حوزه برق مشهد

انجام رزمایش پدافند غیر عامل در حوزه برق مشهد و  سنجش امکان برقراری برق اضطراری در صورت قطع برق در برخی دستگاهها و سازمانهای  مشهد بصورت نمونه

گفتگو با آقای قامتی مدیرکل پدافند غیرعامل خراسان رضوی

گفتگو با آقای مشکینی معاون بهره برداری شرکت توزیع برق مشهد

گفتگو با آقای نوروزیان معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان رضوی

 

 

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی