جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

گزارش 5/ بازرسی های سلامت در ورودی های شهر - تولیدات ویژه وب

 

 

گزارش 5/ بازرسی های سلامت در ورودی های شهر

در ورودی شهر مشهد بازرسی های سلامت از قبیل تب سنجی انجام شده و افراد مشکوک جداسازی و قرنطینه می گردنند.

قسمت اول


قسمت دوم

پربازدیدترین های ویژه وب

جدیدترین های ویژه وب