رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ تغییرات نامتعارف در خودرو - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ تغییرات نامتعارف در خودرو

برخورد با رانندگانی که با ایجاد تغییرات نامتعارف در خودرو خود، باعث پرتی حواس سایر رانندگان و ایجاد مشکل یا تصادف می شوند.

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی