رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ جلوگیری از فعالیت برخی اتوبوس های شرکت پیمانکار اتوبوسرانی مشهد - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ جلوگیری از فعالیت برخی اتوبوس های شرکت پیمانکار اتوبوسرانی مشهد

عدم تمدید فعالیت برخی  اتوبوس های شرکت پیمانکار اتوبوسرانی مشهد که قرارداد 10 ساله داشتند.

گفتگو با رانندگان این اتوبوسها و نیز آقای حسینی پویا - مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد

 

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی