رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

گزارش 5/ حریق در یک واحد آپارتمانی - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ حریق در یک واحد آپارتمانی

حریق در یک واحد آپارتمانی و عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات توسط  پرسنل آتش نشانی 

نجات ساکنان این واحد آپارتمانی که در حریق گرفتار شده بودند.

ارائه نکات ایمنی توسط آقای اخترشناس ؛ سرپرست چند ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

حریق در واحد آپارتمانی بخش اول


حریق در واحد آپارتمانی بخش دوم