رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش 5/ دستگیری باند سارقین داخلی و قطعات خودرو و کشف اموال مسروقه - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ دستگیری باند سارقین داخلی و قطعات خودرو و کشف اموال مسروقه

دستگیری باند سارقین داخلی و قطعات خودرو و کشف اموال مسروقه توسط مامورین کلانتری 15 سناباد 

مصاحبه با سرهنگ آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد مقدس

گفتگو با سرگرد عابدیان راد سرپرست کلانتری 15 سناباد 

گفتگو با مامورین دستگیر کننده سارقان

گفتگو با سارق که دارای خودرو ماکسیما بوده است

گفتگو با چند تن از  مال باختگان

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی