رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گزارش 5/ دستگیری سارق خودرو - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ دستگیری سارق خودرو

دستگیری سارق معتاد به شیشه که با استفاده از تاریکی شب و در کوچه های خلوت، خودروهایی که فاقد تجهیزات ایمنی کافی بودند را سرقت می کرد.

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی