رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

گزارش 5/ دستگیری سارق منازل؛ موتورسیکلت؛ خودرو و وسائل داخل آن - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ دستگیری سارق منازل؛ موتورسیکلت؛ خودرو و وسائل داخل آن

دستگیری سارق منازل؛ موتورسیکلت؛ خودرو و وسائل داخل آن توسط ماموران کلانتری 16 احمدآباد مشهد

- توضیحات سرگرد محمدی رئیس کلانتری

- گفتگو با سارق و مال خر

- مصاحبه با سرهنگ آقابیگی فرمانده انتظامی مشهد

- گفتگو با مال باختگان

 

.تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی