رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ سرقت به عنف در فریمان با طعمه قرار دادن یک زن+ کشف مواد غذائی غیربهداشتی و البسه قاچاق از افغانستان - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ سرقت به عنف در فریمان با طعمه قرار دادن یک زن+ کشف مواد غذائی غیربهداشتی و البسه قاچاق از افغانستان

دستگیری یک باند در فریمان که با طعمه قرار دادن یک زن بر سر راه رانندگانی که عموما آبرومند و دارای سن و سال بالا بوده اند و با فریب و کشاندن آنان به مخفیگاه ، توسط مردان باند، مورد ضرب و شتم و سرقت به عنف قرار می گرفته اند.

بخش دوم:

کشف مواد غذائی غیربهداشتی و البسه قاچاق از کشورهای همسایه که در ظروف کاملا نامناسب و آلوده به کشور وارد و در داخل کشور مجددا بسته بندی و در بازار به فروش می رسند که یک نمونه از آنها روغن زرد وارد شده بصورت قاچاق از کشور افغانستان می باشد.

گفتگو با سرهنگ خرسند فرمانده انتظامی فریمان

مصاحبه با اعضای باند سرقت

گفتگو با رانندگان مال باخته

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی