رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ مشکلات تولیدکنندگان زعفران - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ مشکلات تولیدکنندگان زعفران

مشکلات تولید و عرضه زعفران

گزارش از شهرستان تربت حیدریه

گفتگو با کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران در خصوص نوسانات قیمت زعفران

گفتگو با فروشندگان

گفتگو با آقای مزروعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی