رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ مشکلات ساکنان منطقه الهیه مشهد - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ مشکلات ساکنان منطقه الهیه مشهد

مشکلات ساکنان منطقه الهیه  (خیابان محمدیه - محمدیه 10) مشهد از جمله: عدم آسفالت برخی خیابان ها و مشکل کمبود خط تلفن

وجود زمین های بایر و عدم صدور مجوز ساخت در انتهای اندیشه به خاطر اختلاف شهرداری با تعاونی های مسکن

گفتگو با آقای محبی - شهردار منطقه 12

گفتگو با آقای کارگزار - مدیر مخابرات خراسان رضوی

 

 

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی