رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ مشکلات سیستم نوبت دهی اینترنتی کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع) - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ مشکلات سیستم نوبت دهی اینترنتی کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع)

مشکلات سیستم نوبت دهی اینترنتی کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا (ع)

گفتگو با یکی از شهروندان که مدتها تلاش کرده و موفق به گرفتن نوبت اینترنتی نشده است.

مصاحبه با دکتر طالبی مدیر امور بیمارستان ها و خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مصاحبه با دکتر انجیدنی مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی