رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ مشکل تهیه لاستیک تعاونی برای رانندگان خودروهای سنگین - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ مشکل تهیه لاستیک تعاونی برای رانندگان خودروهای سنگین

مشکل تهیه لاستیک تعاونی از طریق حواله اتحادیه برای رانندگان خودروهای سنگین

گفتگو با چند تن از رانندگان

مصاحبه با آقای باروتیان معاون اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لاستیک خراسان رضوی

گفتگو با آقای مقدسی کارشناس مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی