حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

گزارش 5/ هشدار در خصوص سوء استفاده از سیم کارت های مفقودی - بخش دوم - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ هشدار در خصوص سوء استفاده از سیم کارت های مفقودی - بخش دوم

هشدار در خصوص سوء استفاده از سیم کارت های مفقودی و سرقتی 

عواقب و پیامدهای سوء استفاده از سیم کارت مفقودی و سرقتی برای مالکان

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی