رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش 5/ پرورش عقرب در منزل مسکونی در داخل شهر - بخش اول - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ پرورش عقرب در منزل مسکونی در داخل شهر - بخش اول

فایل ویدیویی گزارش ۵ "کشف  مرکز پرورش عقرب در یک منزل مسکونی در داخل شهر - بخش اول" ، پخش شده  از *سیمای خراسان رضوی* تقدیم حضور بینندگان عزیز سایت می‌شود.