رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش 5/ کشف کارگاه تولید آبغوره و سرکه و مشروبات الکلی در شرایط غیر بهداشتی- قسمت دوم - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش 5/ کشف کارگاه تولید آبغوره و سرکه و مشروبات الکلی در شرایط غیر بهداشتی- قسمت دوم

تولید آبغوره و سرکه در مکان غیر بهداشتی و در شرایط غیر استاندارد در خانه ای در روستای خلق آباد

همچنین کشف مشروبات تولید شده در این کارگاه

 

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی