رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش5/ دستگیری دو سارق که تحت عنوان خرید و جمع آوی ضایعات، اقدام به سرقت می کردند. - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش5/ دستگیری دو سارق که تحت عنوان خرید و جمع آوی ضایعات، اقدام به سرقت می کردند.

دستگیری دو سارق که تحت عنوان جمع آوی ضایعات، بویژه  نان خشک، اقدام به سرقت می کردند. (توسط ماموران کلانتری 33 شهید باهنر فرماندهی انتظامی مشهد)

گزارش از برخی مراکز جمع آوری ضایعات و اجناس مستعمل در حاشیه شهر مشهد که بعضا برخی کالای سرقتی را جمع آوری و نگهداری می کردند.