رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

گزارش5/ دستگیری سارقان موبایل توسط ماموران کلانتری 38 پنجتن - محتوای خبر

 

 

متن خبر

گزارش5/ دستگیری سارقان موبایل توسط ماموران کلانتری 38 پنجتن

گزارش5/ دستگیری سارقان موبایل توسط ماموران کلانتری 38 پنجتن

دستگیری سارقان موبایل

گفتگو با سارقان

گفتگو با مال باختگان

گفتگو با ماموران انتظامی

آموزش نکات ایمنی در خصوص جلوگیری از سرقت موبایل و اقداماتی که باید پس از سرقت گوشی تلفن همراه انجام داد.

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی