رونق تولید ملی | جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۸

گزارش5/ ذخیره و نگهداری هزاران لیتر بنزین در منزل مسکونی - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

گزارش5/ ذخیره و نگهداری هزاران لیتر بنزین در منزل مسکونی

ذخیره و نگهداری هزاران لیتر بنزین سوپر در منزل مسکونی

شناسائی و گفتگو با  فردی که در زیرزمین مسکونی خود اقدام به ذخیره و نگهداری هزاران لیتر بنزین کرده بود.

تخلیه بنزین از واحد مسکونی توسط آتش نشانی

تهیه کننده : آرش رهبر

تدوین: جواد شریفی حریرباف

تصویربردار: مهدی بهلول

گزارشگر: آرش رهبر

هماهنگی : احسان امدادی

حمل و نقل: علیرضا زارعی ، کسری کیانی

وله کامپیوتری: علیرضا کاووسی ، سید حسین کاظمی نامی

رابط انتظامی : حسین دولتی