Skip to Content

گستردگی خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان

خدماتی که در جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان ارائه می شود بسیار گسترده است.

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد گفت:  با توجه به گستردگی خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگانگستردگی جمعیت پناهندگان و خدمات ارائه شده به آنان در جمهوری اسلامی ایران جامعه بین المللی باید کمک موثر و توجه ویژه ای به این کشور داشته باشد

توشی سوکی کاوائوچی در بازدید از اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در مشهد افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران سالهاست که به جمعیت قابل توجه و گسترده ای از پناهندگان خدمات مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ارائه می کند و خدماتی که در جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان ارائه می شود بسیار گسترده است.

او با بیان اینکه هم اکنون حدود 65 میلیون نفر در جهان در شرایط پناهندگی هستند یا از محل اقامت خود آواره شده اند، گفت: ایران یکی از کشورهایی است که بزرگترین جمعیت پناهندگان را برای سال های طولانی به خوبی میزبانی کرده است.

کاوائوچی افزود: دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران بیش از 30 سال و در مشهد از 20 سال قبل دایر شده و در این حوزه فعالیت دارد.

هم اکنون بیش از 320 هزار تبعه خارجی به صورت مجاز و غیرمجاز در خراسان رضوی ساکن هستند که از این تعداد 150 هزار نفر دارای کارت آمایش هستند.