گفتگو

برنامه" گفتگو" به منظور اطلاع رساني  و تبيين موضوعات اجتماعي ، فرهنگي ،مذهبي و سياسي در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه و توليد شده است .

در هر قسمت از این برنامه، با حضور كارشناس مربوط به گفتگو پرداخته ميشود .

آیتم های مختلف " گفتگو" عبارت از: آرم ، گزارش ،وُله ،كارشناس و زيرنويس ميباشد؛ گفتنی است مخاطبان برنامه از طریق پیامک، تلفن میتوانند با برنامه تماس حاصل نمایند.

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

تهيه كننده : مجيد جليل زاده

تصويربردار و تدوينگر : علي اميري

گزارشگر: وحيد مركزي

پژوهشگر: نرگس حسيني