سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گلایه نویسندگان کتب دفاع مقدس - نمایشگر گزارش 5

 

 

گلایه نویسندگان کتب دفاع مقدس

برنامه گزارش پنج گزارش / گزارشی است . رویکرد اطلاع رسانی / چالشی نقادانه دارد . برنامه پیرامون وضعیت نویسندگان دفاع مقدس در خصوص اینکه برای چاپ کتابهای خود پشتیبان و حمایتگری مالی ندارند .


دانلود