جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

گلایه های مردم از گودبرداری ها!! - نمایشگر گزارش 5

 

 

گلایه های مردم از گودبرداری ها!!

گلایه ها و شکایات و نارضایتی های مردم از گود برداری ها و خسارات وارد شده به ساختمان های مجاور