رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

یادواره 286 شهید خراسان رضوی در شهرستانهای تربت جام ، باخرز، فریمان و تایباد - محتوای خبر

 

 

متن خبر

یادواره 286 شهید خراسان رضوی در شهرستانهای تربت جام ، باخرز، فریمان و تایباد

یادواره 286 شهید خراسان رضوی در شهرستانهای تربت جام ، باخرز، فریمان و تایباد