Skip to Content

یک مسوول:هر گونه ساخت و ساز در بافت تاریخی سبزوار منوط به اخذ مجوزاست

یک مسوول:هر گونه ساخت و ساز در بافت تاریخی سبزوار منوط به اخذ مجوزاست

مدیر منطقه 3 شهرداری سبزوار گفت: هر گونه ساخت و ساز در بافت تاریخی این شهر منوط به اخذ مجوز از شهرداری و اداره میراث فرهنگی سبزوار است.
یک مسوول:هر گونه ساخت و ساز در بافت تاریخی سبزوار منوط به اخذ مجوزاست
به گزارش روز یکشنبه شهرداری سبزوار، 'جعفر درخشانفر ' با بیان اینکه 43 هکتار از حوزه شهری سبزوار بافت تاریخی است ، اظهار کرد : این بافت یکی از جاودانه ترین مکان های شهر محسوب می شود.

وی ادامه داد: باید علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ حراست و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی شهروندان را ملزم به حراست از این آثار کرد.

وی ادامه داد: مدیران شهری و شهروندان باید با تعامل و همراهی کنترل ساخت و سازها در بافت تاریخی، رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و جلوگیری از تخریب ابنیه های تاریخی را انجام دهند.

این مسوول برای لزوم ارزش گذاری به آثار تاریخی تاکید کرد و از شهروندان سبزواری خواست ، قبل از هرگونه اقدام از قبیل تخریب، مرمت، ساخت و ساز، و اضافه بنا با منطقه 3 شهرداری و میراث فرهنگی سبزوار هماهنگی های لازم را انجام دهند.

وی گفت: حوزه کاری این منطقه از شمال محدود به خیابان اسدآبادی، از جنوب به خیابان طبرسی، از شرق به خیابان کاشفی و از غرب محدود به خیابان عطاملک سبزوار می باشد.

او گفت : شهر سبزوار دارای تاریخی بیش از 7500 سال است و براساس کاوش های باستان شناسی تاریخ این شهر به دوران پارت ها باز می گرد.

به گفته این مسوول براساس نسخ تاریخی و آثار به جامانده از گذشتگان و مطالعات شهرسازی ساختار شهری سبزوار مربوط به دوره اشکانیان بوده که در طول زمان دچار تغییر و تحول شده است.

براساس آئین نامه اجرایی بند(ج) ماده 166 قانون سوم توسعه اقتصادی و موضوع ماده 115 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند اقدام در جهت حفاظت و کاربری بافت تاریخی الزامی می باشد.

شهر 230 هزار نفری سبزوار در 237 کیلومتری غرب مشهد مقدس فرار دارد.