Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

۳۰۰ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان عمومی مشهد افزوده می شود

۳۰۰ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان عمومی مشهد افزوده می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تعداد ۳۰۰ دستگاه تا پایان شهریور ماه سال آینده به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد افزوده می شود.

هوشنگ غلامزاده در گفتگو با مهر بیان کرد: در راستای تجهیز ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد نسبت به انعقاد قرار داد خرید۲۰۰ دستگاه  اتوبوس شهری مدل ۴۵۷ بین شهرداری مشهد و شرکت ایران خودرو دیزل اقدام شده است.

وی افزود: بنا بر این قرار داد تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس یورو۲ هر یک به ارزش  ۳۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس یورو ۳ نیز به ارزش هر دستگاه ۳۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا پایان شهریور سال آینده  طی چند مرحله به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد افزوده خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با بیان اینکه  تعداد ۱۰۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا خریداری شده نیز تا پایان سال به چرخه سرویس دهی اضافه خواهد شد بیان کرد: تا کنون دو دستگاه اتوبوس از این تعداد تحویل شهرداری شده و تعداد ۹۸ دستگاه نیز در مرحله پلاک گذاری است که پس از اتمام مراحل پلاک گذاری وارد ناوگان اتوبوسرانی مشهد می شود.