Skip to Content

13 روستا در رشتخوار به شبکه سراسری گاز متصل شدند

13 روستا در رشتخوار به شبکه سراسری گاز متصل شدند

گازرسانی به 13 روستا واقع در شرق شهرستان رشتخوار روز سه شنبه طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی آغاز شد.

 

گازرسانی به این روستاها با 60 میلیارد ریال هزینه و روشن شدن شعله گاز مسجد جامع روستای مهدی آباد به صورت نمادین توسط 'علیرضا رشیدیان' عملیاتی شد.

هم اینک 60 درصد جمعیت شهرستان رشتخواری از مزایای شبکه گازرسانی برخوردار هستند.

مرکز شهرستان 60 هزار نفری رشتخوار در فاصله 199 کیلومتری جنوب مشهد واقع است. 78 درصد جمعیت رشتخوار ساکن 60 روستای این شهرستان هستند.