Skip to Content

205 مقاله به دبیرخانه همایش ملی صنایع غذایی در تربت حیدریه ارسال شد

205 مقاله به دبیرخانه همایش ملی صنایع غذایی در تربت حیدریه ارسال شد

رییس همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در صنایع غذایی از ارسال بیش از 205 مقاله به دبیرخانه این همایش در تربت حیدریه خبر داد.

 

'محمد علی علیزاده' روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری این همایش در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه افزود: از این تعداد مقاله ارسالی 50 مقاله پذیرفته شده است.

وی گفت: این همایش 11 دی ماه امسال با هدف استفاده از نظرات و تخصص دانشگاهها، موسسات، نهادها، انجمن های علمی و تحقیقاتی و تولیدی با تاکید بر اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه برگزار می شود.

وی اظهار کرد: حدود 70مقاله علمی و پژوهشی همایش ملی غذایی که کیفیت مناسب را داشته باشند پس از انتخاب داوران درمجلات معتبر به چاپ می رسد.

علیزاده گفت: مقالات برتر در نشریات پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز، مجله انگلیسی کنترل و کیفیت مواد غذایی و نشریه زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه چاپ خواهد شد.

وی ادامه داد: داوری این همایش توسط 45 نفر ازصاحبنظران و اساتید برجسته حوزه صنعت غذایی دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، ارومیه، گرگان، ساری، ورامین، اهواز و دانشگاههای آزاد اسلامی قوچان و سبزوار انجام می شود.

رییس همایش ملی علوم و فن آوری های نوین در صنایع غذایی بیان کرد: در این همایش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران با ارائه دستاوردهای تحقیقاتی خود زمینه تبادل اطلاعات و فناوریهای نوین در حوزه صنعت غذا را فراهم کرده و نتایج مقالات در عرضه غذای سالم به جامعه و پیشبرد اهداف نظام علمی کشور در بخش صنایع غذایی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون استاندا و فرماندار ویژه تربت حیدریه نیز در این نشست گفت: در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده، دانشگاهها باید فن آوری های نوین را بخصوص در بخش اقتصاد به مردم تبیین کنند.

'حسن فتحی نیا' افزود: دانشگاهها ضرورت موجود در اقتصاد کشور را درک کردند و با برگزاری اینگونه همایش های علمی به یاری مردم آمده اند.

وی بیان کرد: مقالات ارایه شده دربخش اقتصاد از سوی دانشگاهها می تواند الگوی خوبی برای همه آحاد جامعه بخصوص کشاورزی منطقه تربت حیدریه باشد.

فرماندار تربت حیدریه گفت: از اینگونه همایش ها که باعث رونق اقتصادی می شود استقبال می کنیم و دانشگاهها باید علوم خود را با شیوه های آسان به کشاورزان منتقل کنند.

شهرستان 250 هزار نفری تربت حیدریه در 149 کیلومتری جنوب مشهد واقع است.