Skip to Content

50درصد فضاهای آموزشی خوشاب فرسوده است

بیش از۵۰ درصد فضاهای آموزشی شهرستان خوشاب به ویژه درروستاها فرسوده است که نیاز به مقاوم سازی و بازسازی دارد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،رئیس آموزش و پرورش شهرستان خوشاب گفت: در ۲ سال گذشته ۱۷ کلاس درس توسط اداره کل نوسازی و یک خوابگاه شبانه روزی سه طبقه با همکاری اداره نوسازی و خیرین در جهت رفع مشکل فضای فرسوده شهرستان ساخته شد.

براتعلی معصومی افزود: این شهرستان با کمبود پنج فضای آموزشگاهی مواجه است که سه فضای آموزشگاهی در شهر سلطان آباد و ۲ فضای آموزشگاهی در روستاهای مشکان و رباط جز نیاز است.

وی گفت: همچنین چهار مدرسه در شهر سلطان آباد دو شیفتی است که نیاز به احداث هشت کلاس درس است.