Skip to Content

550 میلیارد ریال هزینه درمانی در خراسان رضوی ماهانه در قالب قراردادهای بیمه پرداخت می شود

550 میلیارد ریال هزینه درمانی در خراسان رضوی ماهانه در قالب قراردادهای بیمه پرداخت می شود

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: بطور میانگین ماهیانه 550 میلیارد ریال برای هزینه های درمانی مردم در این استان در قالب قراردادهای بیمه ای پرداخت می شود.

دکتر 'علیرضا رمزی' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در تربت حیدریه افزود: از این میزان 100 میلیارد ریال برای بیمه روستاییان به دانشگاههای علوم پزشکی خراسان رضوی پرداخت می شود.

وی گفت: همچنین تا پایان آبان ماه امسال با ۸۰ درصد بیمارستانها، مراکز درمانی و داروخانه های تحت قرارداد بیمه ای در خراسان رضوی تسویه حساب مالی شده است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی در ادامه همچنین اظهار داشت: در شهرستانهای تربت حیدریه، مه ولات و زاوه بطور میانگین ماهیانه ۱۲۰ میلیارد ریال بابت هزینه های درمانی پرداخت می شود.

وی افزود: هم اکنون بیش از 90 درصد دفترچه های بیمه سلامت در این استان به متقاضیان تحویل شده است.

رمزی گفت: به رغم پیش بینی اداره کل بیمه سلامت مبنی بر ثبت نام هشت و نیم درصدی جمعیت شش میلیونی خراسان رضوی تاکنون بیش از 300 هزار نفر افزون بر رقم پیش بینی شده برای دریافت دفترچه های بیمه سلامت ثبت نام کرده اند.

وی تعداد ثبت نام کنندگان طرح بیمه سلامت در خراسان رضوی را 840 هزار نفر عنوان و بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح 740 هزار دفترچه بیمه صادر شده و از این تعداد 700 هزار دفترچه بیمه سلامت تحویل متقاضیان شده است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی اظهار داشت: این استان از نظر تعداد ثبت نام کنندگان بیمه ایرانیان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تعداد بیمه شدگان سلامت در خراسان رضوی را حدود سه میلیون و 500 هزار نفر ذکر و بیان کرد: بیمه شدگان روستایی نیز یک میلیون و 900 هزار نفر را شامل می شوند و مابقی در صندوقهای کارمندی، سایر اقشار و بیمه ایرانیان قرار دارند.

رمزی تعداد نمایندگیها و دفاتر پیشخوان برای ارائه دفترچه بیمه سلامت در خراسان رضوی را نیز 41 شعبه عنوان و بیان کرد: از این تعداد 13 شعبه در شهر مشهد مستقر است.