Skip to Content

580 قاچاقچی طی دو هفته اخیر در کشور دستگیر شدند

580 قاچاقچی طی دو هفته اخیر در کشور دستگیر شدند

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف هشت هزار و 178 کیلوگرم انواع مواد مخدر در کشور و دستگیری 580 قاچاقچی طی دو هفته گذشته خبر داد.

 

به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، «اسداله هادی نژاد» گفت: بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان 6 تن و 617 کیلوگرم بوده است.

وی افزود: در این مدت نیز 38 کیلوگرم شیشه، 206 کیلوگرم هروئین، 743 کیلوگرم حشیش و 254 کیلوگرم مواد پیش ساز کشف و ضبط شده است.

به گفته هادی نژاد در این مدت، 580 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده اند که 55 نفر از آنان زن بوده اند.

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار کرد: استان های سیستان و بلوچستان با سه هزار و 337 کیلو، خراسان رضوی با کشف 882 و کرمان با 605 کیلوگرم انواع موادمخدر بیشترین مقدار کشفیات را طی این مدت داشته اند. 

وی ادامه داد: این کشفیات طی 131 عملیات و از طریق بازرسی خودرو، طرح پاکسازی مناطق و بازرسی اشیا همراه مسافرین و بازرسی منازل بوده است.

هادی نژاد ادامه داد: بزرگترین محموله کشف شده در یک نوبت با 882 کیلوگرم مواد متعلق به استان خراسان جنوبی بوده است، همچنین طی عملیات های انجام شده 68 دستگاه خودرو توقیف شد.