Skip to Content

99 فضای ورزشی دانش آموزی در خراسان رضوی در حال ساخت است

99 فضای ورزشی دانش آموزی در خراسان رضوی در حال ساخت است

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: 99 فضای ورزش دانش آموزی در سطح این استان حال اجرا است.

 

'جواد پورجاهد' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد فضای ورزشی با تامین به موقع اعتبار و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته طی سالهای آینده به بهره برداری می رسند.

وی همچنین میانگین سرانه فضای ورزشی دانش آموزی را در کشور 17 صدم مترمربع ذکر و بیان کرد: این رقم در خراسان رضوی اخیرا با افتتاح هشت استخر به 12 صدم مترمربع رسید.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: تا پایان امسال نیز پنج صدم مترمربع به سرانه ورزش دانش آموزی در سطح استان افزوده می شود.

وی افزود: تا پایان سالجاری 12 سالن ورزشی و سه استخر در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد و به این ترتیب سرانه فضای ورزشی در استان به 18 صدم مترمربع و بیشتر از میانگین کشوری خواهد رسید.

پورجاهد همچنین گفت: رویکرد وزارت آموزش وپرورش به موضوع تربیت بدنی مثبت می باشد لذا توجه به نشاط و سلامت دانش آموزان از این طریق افزایش یافته است.

یک میلیون و 120 هزار دانش آموز در 12 هزار و 500 مدرسه استان خراسان رضوی تحصیل می کنند.