خراسان رضوی
صفحه اصلی آرشیو تولیدات ویژه
بازگشت به صفحه قبلی
 
آرشیو تولیدات ویژه
دانش و فن آوری

نتایج 1 - 20 از 135

تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.حادثه برای هرکسی اتفاق میافتد. در برخی حوادث افرادی کشته شده یا به شدت آسیب میبینند. اما از بروز اغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبه سوری میتوان جلوگیری کرد. نکاتی جهت پیشگیری از حوادث ناشی از چهارشنبه سوری: والدین در تهیه وسایل آتشبازی بیخطر فرزندانشان را همراهی نمایند. کودکان به هیچ عنوان شخصاَ نباید از مواد آتش بازی و محترقه استفاده نمایند. از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی به خصوص در منزل،زیر زمین،محل کار و ... جداً جلوگیری کنید. از حمل مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف جداًً خودداری کنید. در صورت نگهداری مواد آتش بازی، حتی کم خطر حتماً آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. مواد آتش بازی (محترقه و انفجاری) را از محل هایی که مطمئن هستند خریداری کنید. این مواد را از دست فروش تهیه نکنید. همیشه در مواقع آتش بازی جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتی الامکان جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد. مواد آتش بازی (منفجره و محترقه) را به طرف افراد دیگر پرت نکنید. هیچگاه مواد آتش بازی (منفجره و محترقه) را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید، زیرا در صورت انفجار ذرات شیشه یا فلز، به اطراف پرتاپ شده و سبب صدمات و خطرات جانی خواهد شد. هیچگاه از الکل برای آتش گیری مواد استفاده نکنید. از آتش زدن لاستیک، هیزم، کارتن خالی و امثال آن چه در واحدهای مسکونی و چه در معابر ، کوچه و خیابان خودداری نمایید. از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و موشک بر روی درخت ها، بام و بالکن منازل که از عوامل عمده بروز آتش سوزی است جداً خودداری کنید. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/4shanbe_sori.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 29 اسفند 1392 | آبازدید 82
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
با توجه به رشد روز افزون جمعیت انسانی در جهان مسئله نیاز غذایی و تامین آن به عنوان یک مشکل اصلی ودغدغه جدی همواره برای بشریت امروز جزو مسائل مهم تلقی گردیده وعلی رغم تلاش در جهت افزایش تولید ؛دائما از سوی عوامل خسارت زا اعم از زنده وغیر زنده تحت تاثیر قرارگرفته که یکی از عوامل زنده تاثیر گذار در کاهش محصول علفهای هرز هستند . علفهای هرز به دوصورت کمی وکیفی به محصول خسارت وارد می کنند: خسارت کیفی آن باعث کاهش کیفیت و ارزش غذایی ویا مسمومیت محصول (در صورت اختلاط بیش از حد با محصول )می شود وخسارت کمی باعث کاهش مقدار تولید در واحد سطح می گردد. به بخشی از این خسارت های ایجاد شده اختصاراً اشاره می گردد 1- رقابت با محصول اصلی در جذب رطوبت ،مواد غذایی،اشغال فضا ونهایتاًکاهش محصول اصلی 2- خسارت از طریق ترشح مواد سمی در داخل خاک ومسموم کردن گیاهان زراعی 3- ایجاد مسمومیت در دام وطیور وحتی خود انسان توسط بعضی از علفهای هرز سمی به صورت مختلف (اختلاط با محصول ومصرف خوارکی آن ،تماس با قسمتهای سمی و...) 4- علفهای هرز به عنوان پناهگاه ومیزبان حد واسط برخی از عوامل بیماری وآفات گیاهان زراعی محسوب می گردند وبطور غیر مستقیم می توانند خسارت زا باشند . 5- صرف هزینه ،زمان وانرژی در جهت کنترل علفهای هرز وکم رنگ شدن اقتصاد تولید محصول . راههای تکثیر وانتشار علفهای هرز : علفهای هرزبیشتراز طریق تولید بذر تکثیر می یابند ولی تعدادی علاوه بر تولید بذر از طریق ساقه یا ریشه های خزنده و زیر زمینی نیز تکثیر می یابند.بطوریکه اگر ریشه ها یا ساقه زیر زمینی قطعه قطعه شود از هرقطعه یک بوته جدید علف هرزمی تواند بوجود آید . توسعه وگسترش علفهای هرز از طریق تولید زیادی بذر وجوانه زدن آنها در سالهای بعد می باشد .بذر علفهای هرز توسط عواملی مختلفی مانند:باد ،آب ، آبیاری ،حیوانات ،استفاده از بذور نا مرغوب وآلوده به بذر علفهای هرز وهمچنین توسط انتقال خاک داری بذرعلفهای هرز به مزراع دیگر که توسط ادوات کشاورزی ممکن است انجام پذیرد، منتشر می شوند . در کنترل شیمیایی، از سموم علفکش برای کنترل علفهای هرز استفاده می شود .علفکشها از نظر نوع وزمان مصرف وروش های استفاده مختلف می باشند .علفکشهای عمومی ،سمومی هستند که همه نوع علف هرز وحتی خود محصول را ازبین می برند مانند راند آپ که بیشتر در مزارع تحت آیش وحاشیه مزارع وکانالهای آبیاری مصرف می گردد. علفکشهای اختصاصی وانتخابی سمومی هستند که علفهای هرز خاصی را در محصول خاصی مانند گندم کنترل می نمایند .مثلاً علفکشهای توفوردی وگرانستار (گیاهستار)را که منحصراً علفهای هرز پهن برگ را در مزرعه گندم کنترل می نماید ویا علفکش تاپیگ وپوما سوپر که انتخابی مزراع گندم بوده وبرای کنترل علفهای هرز نازک برگ بکار می روند. برخی از سموم علفکش دومنظوره نامیده می شوند مانند شوالیه وآسرت که هم برای کنترل علفهای هرز نازک برگ وهم علفهای هرز پهن برگ در مزارع گندم مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل شیمیایی علف های هرز سم پاشی واصول ایمنی برآورد وتعیین میزان آب مورد نیاز در سمپاش جهت عملیات سمپاشی نیز خیلی مهم می باشد .در سم پاش های مختلف میزان مصرف آب در هکتار متفاوت است مثلا سمپاش پشت تراکتوری بومدار حدود 200 تا 300 لیتر آب وسمپاش پشتی موتوری 100 تا 120 لیتر آب مصرف می کنند . اگر مقدار آب استفاده شده در عملیات سمپاشی زیاد باشد سم رقیق می شود و تأثیر آن کمتر می شود و بالعکس اگر آب سمپاشی کم باشد سم غلیظ شده و به تمام مزرعه نمی رسد وحتی در قسمت های سم پاشی شده نیز ممکن است باعث گیاه سوزی شود . بنابراین قبل از استفاده از سمپاش در مزرعه می بایست نسبت به کالیبره کردن سمپاش اقدام نماییم .کالیبره کردن یعنی اینکه سمپاش مورد استفاده ما چه مقدار آب در یک هکتار مصرف می نماید. نحوه ی عمل : سطح کوچک وبا ابعاد مشخص زمین خالی را با استفاده از مقدار معینی آب خالص که درون سمپاش می ریزیم آب پاشی می کنیم وبدین وسیله مقدار آب مصرفی را به تناسب در یک هکتار بدست آورده وبعد مقدار توصیه شده از علفکش مورد نظر را به نسبت با مقدار آب لازم مخلوط کرده وشروع به سمپاشی می نماییم مثلاً اگر برای سمپاش پشت تراکتوری 400 لیتری، مقدار آب لازم برای یک هکتار 200 لیترباشد پس با یک مخزن پر (400 لیتری ) می توان سطح 2 هکتار را سمپاشی کرد وچنانچه اگر بخواهیم از علفکش تو فوردی استفاده کنیم که مقدار مصرف آن 1 لیتر در هکتار است پس باید در مخزن مقذار 2 لیتر علف کش بریزیم تا بتوانیم 2 هکتار را سمپاشی کنیم. در سمپاشی مزارع به نکات زیر توجه داشته باشیم: 1- انتخاب علف کش مناسب و موثر در کنترل علف هرز غالب مزرعه ضمن مشورت با کارشناسان ذیربط 2- رعایت دوز سم توصیه شده و رعایت موارد فنی اختلاط و نحوه استفاده از علف کش 3- در دماهای پایین و بالا از علف کش استفاده ننماییم بطوریکه در مواقعی که هوا سرد است به دلیل توقف رشد علف هرز تاثیر پذیری علفکش کمتر خوهد بود. در استان اردبیل ودر مناطق سردسیری آن اواخر فروردین تا اوسط اردیبهشت ودر مناطق گرمسیری استان از اواخر اسفند تا اواسط فروردین بهترین زمان مصرف علفکش ها در غلات محسوب می گردد. (البته به شرط مناسب بودن وضعیت آب وهوا وبا نظر تیم کارشناسی شبکه های مراقبت مدیریت های جهاد کشاورزی). 4- قبل از اقدام به سمپاشی از وضعیت جوی خصوصاً بارش باران ومسیر وسرعت باد اطلاع بدست آورید.زیرا بارش باران باعث شسته شدن سم از روی علفهای هرز می شود و باعث پاشش غیر یکنواخت وبادبردگی وهدر رفت علف کش یا ایجاد خسارت در مزارع همجوار نا همگون می شود. 5- از اختلاط سموم علفکش ناسازگار با هم خصوصاً علفکش های هورمونی با سایر علفکشها خودداری نماییم. 6- در هوای آفتابی شدید از سمپاشی خوداری نماییم زیرا قطرات سم باقی مانده بر روی برگ ها در شرایط آفتابی شدید باعث ایجاد لکه های گیاه سوزی بر روی گیاهان زراعی مز گردد. 7- اگر از عفکش توفوردی می خواهیم استفاده کنیم ودر مزارع همسایه محصولاتی مانند یونجه، چغندر، حبوبات وپنبه کاشته شده باشد باید دقت نماییم تا این سم به این مزارع برخورد ننمایید. (خصوصاً مسیر باد بایستی در نظر داشت). 8- بعد از هر سم پاشی داخل مخزن وشلنگ ونازل آن را با آب ومواد شوینده باید بشوییم. 9- در سمپاشی وریختن سموم به داخل مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وباید از لباس مخصوص ودستکش وعینک وکلاه وماسک وکفش سمپاشی (چکمه ) استفاده نمود. 10- قبل استفاده از سموم بر چسب وبروشور سموم را مطالعه وبا کارشناسان ذیربط مشورت نمایید. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/alaf_harz.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 29 اسفند 1392 | آبازدید 105
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
داربست ساختاری است موقتی شامل یک یا چند جایگاه کار، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در حین اجرای هر گونه عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا، حفظ و نگهداری کارگر یا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می گیردحرکت دادن داربست به همراه کارگر روی سکوی کار می تواند خطرناک باشد. هرجا که برای پایین آمدن کارگران مشکل است و داربست بیش از 3 متر ارتفاع دارد، هر کارگر باید با یراق و طناب کوتاه در کل بدن بسته شود. طناب نجات باید به نقطه مناسب متصل شود. شخص ذی صلاح کسی است که می تواند شرایط کاری خطرناک را شناسایی کند و مجوز و اختیارات لازم برای اقدامات اصلاحی فوری به منظور حذف این خطرات را دارا می باشد. این فرد مسولیت اولیه برای نظارت، هدایت، نصب، برداشت و تغییر تمامی داربست ها را دارد و باید به مسائل زیر آگاهی کامل داشته باشد:باید شرایط کاربرد انواع داربست ها را بداند.قادر به شناسایی و اصلاح مخاطرات در مواجهه با کار داربست بندی باشد.در زمینه ساختار انواع داربست های مورد استفاده آموزش دیده باشد. وظایف شخص ذی صلاح:1. تعیین دسترسی های عملی ایمن برای نصب و برداشت و استفاده از داربست2. بازرسی داربست ها، قطعات و اجزای آن قبل از شروع به کار و بعد از هر حادثه ای که می تواند روی درستی قطعات داربست تاثیر بگذارد.نظارت و هدایت روی نصب داربست، برداشتن آن و تغییر محل کار3. تعیین اقدامات عملی برای حفاظت از سقوط افراد در هنگام نصب و برداشت داربست4. تعیین اینکه آیا کار بر روی داربست در روزهای طوفانی و بادخیز ایمن است.5. تعیین اینکه آیا قطعات و اجزای داربست که از مواد مختلف ساخته شده اند، می توانند با همدیگر مورد استفاده قرار بگیرند.6. شناسایی علل قطعات معیوب داربست و اصلاح مخاطرات. 7. بازرسی طناب های مورد استفاده در داربست های معلق و شناسایی نواقصات آن8. بازرسی طناب ها و ریسمان های مصنوعی مورد استفاده برای گارد ریل های میانی یا بالایی داربست.9. انتخاب، هدایت و آموزش افرادی که داربست را نصب می کنند و بر می دارند و محل ان را تغییر می دهند.10. آموزش کارگران در زمینه نصب، برداشتن داربست، حرکت دادن، کار کردن، تعمیر کردن، نگهداری یا بازرسی داربست ها برای شناسایی مخاطرات کاری مربوطه. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/darbast_1.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 29 اسفند 1392 | آبازدید 36
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
تعداد خاصي باكتري در محيط دهان زندگي ميكنند ، اين باكتري ها از سلولهاي قديمي جدا مي شوند يا باكتري ها از اينها تغذيه ميكنند در حالت غير طبيعي و عدم بهداشت از مواد غذايي كه در محيط دهان لا به لاي دندان ها مي ماند در طول روز تعداد باكتريها و اين سلولهايي كه مرده است به وسيله ي ترشحات بزاقي شستشو صورت ميگيرد و درواقع تعداد باكتري در طول شبانه روز بوسيله ي شستشوي مداوم دهان از طريق بزاق كنترل مي شود . شب هنگام كه ساعت استراحت بدن است ترشحات بزاقي فكي به حداقل خود ميرسد سلولهاي قديمي كه دفع مي شوند در مخاط وجود دارند وقتي سطح شستشوي بزاق كاهش پيدا ميكند باكتريها كه دائم در حال تكثير هستند ،يكي از برون دهي هاي باكتريها تركيباتي كه بوي تركيبات سولفوري دارند . عوامل غير طبيعي عواملي هستند كه حتي پس از مرف صبحانه و نوشيدني ادامه دارد ؛ اين عوامل غير طبيعي عبارتند از : 1) بهداشت ضعيف وجود جرم و پلاك چسبنده قندي بر روي دندانها .2)پريودنت بافتهاي نگهدارنده ي لثه اي ، پوسيدگي زخم هاي داخل دهاني ، تماس مناسب پراكترهاي دهاني كه لابه لاي آنها غذا گير ميكند يا حتي وسايل براكت هاي ارتودنسي .3) عفونتهاي حلق و سينوس .4) عفونتهاي دستگاه ريه ،مسائل مربوط به دستگاه گوارش . در درجه ي اول بايد به دندانپزشك مراجعه كند سپس مراجعه به متخصص گوش و حلق و بيني و بررسي وضعيت آنها بعد از اينها اگر بهبود ي مسير نشود به متخصص گوارش رجوع كند . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/boi_dahan.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 29 اسفند 1392 | آبازدید 170
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
پس از چیدن گلها، قسمت اصلی زعفران را که همان کلالۀ سه شاخۀ گل است، با مهارت و دقّت زیادی جدا می کنند، به طوری که قسمتهای زرد رنگ و پرچمهای گل با آن جدا نشود. مراسم آماده کردن زعفران به صورت بسیار جالبی در روستاهای زعفران خیز انجام می گیرد، به طوری که گاهی همراه با ترانه خوانی و نغمه سرایی فردی یا گروهی است. پس از جدا کردن کلاله آن را داخل اتاقی روی پارچۀ تمیزی پهن نموده و به اصطلاح زعفران را به حجله می برند تا خشک شود. برای تهیّۀ یک کیلوگرم زعفران خشک، در حدود 40000 گل باید چیده شود. در گازار بیرجند پس از جدا کردن کلاله، گلها را در کوچه ها می ریزند تا لگدکوب شوند، زیرا معتقدند هر چه گلهای زعفران بیشتر لگدمال شوند، محصول زعفران آنها بیشتر خواهد شدحتي المقدار سعي شود صبح زود وقبل از اينكه آفتاب تمام سطح مزرعه را بپوشاند اقدام به جمع آوري گل زعفران شود. به منظور مرغوبيت در عطر ورنگ زعفران گل زعفران را به صورت غنچه و صبح زود بچينيد. گلها را در سبد يا ظرف تميزي جمع آوري و در اولين فرصتي به محل جداسازي منتقل مي نمايند. از حمل گل در كيسه كود شيميايي و پلاستيك زباله و غيربهداشتي بصورت فشرده جداً خودداري نماييد محلي كه براي نگهداري گلها تا زمان جداسازي در نظر گرفته مي شود بايد كاملاً پوشيده، سرد، دور از گرد و غبار و شدت تابش نور آفتاب باشد و از انباشت آن ( روي هم بودن ) كه باعث پلاسيده شدن آن (پژمرده ) مي شود خودداري نماييد مدت نگهداري گل نبايد از 10 ساعت تجاوز نموده و ترتيبي بايد اتخاذ شود كه بلافاصله پس از برداشت گل اقدام به جداسازي شود. قبل از شروع بكار جداسازي بايستي كارگران ناخن هاي خود را كوتاه نموده و دستها را با آب و صابون شسته و خشك نمايند. افرادي كه حساس به گرده گل باشند بايد حتماً جلوي دهان و بيني را با دستمال تميز يا ماسكهاي مخصوص بپوشانند. پس از اينكه 150تا 200 گرم كلاله تر (رشته زعفران)در ظرف مخصوص بهداشتي جمع آوري شد بايد بلافاصله به خشك كردن زعفران اقدام كنيد. سرعت در خشك كردن بعد از جداكردن زعفران از گل دربالا بردن كيفيت بسيار مؤثر است ،به منظور كنترل آلودگي هاي ميكروبي كه امروزه مي توان به عنوان يكي از مشكلات اصلي محصول زعفران مطرح باشد، علاوه بر رعايت دقيق موارد ذكر شده فوق بايد دقت شود كه كود حيواني حداقل 1 تا 2 ماه قبل از اولين آبياري و شروع برداشت گل به زمين داده شود. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/zaffffffffff_1.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 29 اسفند 1392 | آبازدید 67
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
جوارش عنبر كه ايرانيان ميفرمايند جوارش خسروي ، براي افراديكه ميانسال و كهنسال هستند بسار مفيد است .در درمان تب كليه و قلنج كليه ، تقويت مسائل زناشوئي در مرداني كه همسر دارند ، كسانيكه پاركينسون يا عدم تعادل در حركت دارند يا فلجي و شبه فلجي يا رعشه و لرزش غير اختياري اندام ، خفقان ، ضعف حافظه و نسيان ،ذهن كند،رطوبت اضافي معده و سردل كردن از آن استفاده كنند . جوارش عنبر براي تقويت قلب هم مفيد ميباشد .مربا و ميوه ي به ، جوارش عنبر مقوي، انگور سياه رسيده يا كشمش يا مويز بسيار مفيد است . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/javaresh.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 15 اسفند 1392 | آبازدید 136
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
آموزش کاربری و استفاده صحیح از گیرنده دیجیتال . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/SetTopBox_Khataiyan.flv در نگاه بيشتر ببينيد
يكشنبه, 04 اسفند 1392 | آبازدید 139
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
رزماري و آويشن به خاطر داشتن خاصيت ضد باكتري در درمان بيماري هاي مرغهاي گوشتي و تخم گزاري بسيار مؤثر است . براي اين طرح تحقيقاتي در جيره ي غذايي جوجه هاي گوشتي مرغداري مركز تحقيقات از گياه آويشن كه شامل 4 تيمار،13 قطعه جوجه ي 1 روزه است . همچنين براي مقايسه ي آنها شاهد نيز در نظر گرفته شد در يك تيمار از گياه آويشن و تيمار ديگر از گياه رزماري و يك تيمار ديگر از مخلوط هر گياه استفاده شد .اين تحقيقات نشان مي دهد استفاده از آويشن و رزماري در جيره ي غذايي مرغ گوشتي موجب تقويت ايمني جوجه ها است . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/tior.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 03 اسفند 1392 | آبازدید 165
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
بحث تعادل در غذا به تناسب سن و جنس بستگي دارد ، كار تناسب تحرك به حسب پر خوري و بد خور ي در تغذيه سالم يا شناخت غذا و مصرف صحيح آن بدست مي آيد، اينكه ميگوييم غذا خوردن مخلوط جاهلانه يا مصرف جاهلانه زيرا ناراحتيهاي غير عضوي معده و سپس درگيري بقيه دستگاه هاي بدن را به دنبال دارد وعوارض ناخوشايند پيش مي آيد . مصرف بي رويه ي نوشايه هاي گازدار همانند اينها از اسانس هاي شيميايي كه بيش از 20 بيماري ميآورد و به پرز هاي معده آسيب ميزند و يبوست مي آورد . مقدار سديم فشرده ي نوشايه ها و آبميوه ها ي شيميايي 10 برابر استاندارد جهاني در ايران و در عراق 20 برابر ؛ مصرف هاي سرانه ي اين نوشابه ها در ايران براي هر فرد 42 كيلوگرم است ؛ در حاليكه در جامعه ي غربي مخصوصا امريكا 10 كيلوگرم است و ديگر اينكه منحني رشد قد ي بچه را از بين ميبرد هورمون رشد از هيپوفيز غدامي مغز ترشح اش كم مي شود و گاهي متوقف مي شود و رشد قدي بچه اختلال بوجود ميآيد و كوتوله باقي مي ماند . در حاليكه نارسايي ژنتيكي و وراثتي ندارد . يكي ديگر از مشكلات ناباروري است و جامعه رو به به پير شدن است . يكي از عللي است كه نطفه ي زن و مرد را ضعيف ميكند و ايجاد ناباروري ميكند قند هاي شيميايي است و نوشابه هاي شيميايي و آبميوه هاي گازدار است ، اسيد معده را به هم ميزند سر سوزه ي معده ميگيرد در طول زمان مبتلا به قرقره ي شكمي و روده اي مي شوند . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/taadolkhordan.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 03 اسفند 1392 | آبازدید 184
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
در روايات شيعه امير المؤمنين علي (ع) به امام حسن مجتبي (ع) فرزند گرامي اشان ميفرمايند : ميخواهي چهار صفت مثبت و خوب وماندگار به تو ياد بدهم كه(تو را ) از درمان نجات دهم آقاي زاده ي با معرفت ايشان فرمودند : بله اميرالمؤمنين (ع) . هيچ وقت سر سفره ي غذا ننشين مگر اينكه گرسنه ي واقعي باشي و اشتهايت واقعي باشد نه اشتهاي كاذب ، دوم: از سفره بر نخيز مگر وقتي كه باز هم اشتها ي واقعي به غذا خوردن داري اما دست از غذا بكش يعني امتلا معده نشود، پرخوري و بد خوري نباشد . غذا را با عجله نخوريد و خوب بجويد و با آب دهان خوب قاطي شود بعد قورت دهد زيرا هضم غذا سه مرحله دارد مرحله ي مقدماتي هضم غذا در دهان است . با بزاق انزيم هاي دهان مرحله ي دوم هضم در معده و مرحله ي سوم كه هضم نهايي است در كبد است كه جگر سياه است در اين مرحله هضم مقدماتي بايد غذا را خوب جويد با آب دهان خوب مخلوط شود سپس هر كسي كه مي خواهد بخوابد بايد برود دستشويي تخليه ي سموم كند سپس بخوابد (اين قوانين ) يك دستور عملي براي زندگي سالم و فردي و اجتماعي است . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/raz_salamati.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 03 اسفند 1392 | آبازدید 293
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
پرنده ی عمود پرواز با قابلیت تصویربرداری هوایی از تكنولوژی های بسیار نوین میباشد كه در سال های اخیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن روز به روز در حال گسترش میباشد تكنولوژی ساخت این وسیله از علوم بسیار پیشرفته و جدید میباشد كه در حال حاضر تنها چند كشور به صورت حرفه ای و خاص از آن بهره مند میباشد آشنایی كامل به علوم رباتیك و دانش فنی بالا در زمینه ی آیرودینامیك ،الكترونیك و تلفیق آن با دانش تخصصی در زمینه ی برودكست از ملزومات این تكنولوژی میباشد پس از تحقیقات مستمر در زمینه ی این فناوری بررسی برند های مختلف و معروف دنیا و اطلاع از محاسن و معایب هر كدام باتوجه به نوع بهره برداری مورد نظر و نیز تطبیق با شرایط اقلیمی ایران و همچنین تعامل و اخذ تجارب برخی از مستند سازان خارجی كه با تجهیزات مشابه به اقدام به ساخت مستندهایی در ایران نموده بودند پرنده ی عمود پرواز در دستور كار قرار گرفت كه با تكیه بر دانش فنی نیروهای جوان و خلاق داخلی در این پروژه به مرحله ی بهره برداری رسید . تصویر برداری كلیپ های مشا هده شده با توجه به محدودیت درصد هزینه و نبود تجهیزات و نداشتن كادر تصویر دوربین در هنگام پرواز استفاده از دوربین هندی كم با قیمت پایین عدم استفاده از لرزش گیر مخصوص تمرین كوتاه مدت فرد هدایت كننده ی پرنده با توجه به مدت اندكی از بهره برداری میگذرد و محدودیت زمان آماده سازی و تكمیل تمام امكانات مورد نیاز صورت پذیرفته است . كلیه ی تصویربرداری ها و ساخت كلیپ های گروه كاری این پروژه صرفا به منظور این توانمندی انجام پذیرفته است و مبانی هنرنری تخصصی مد نظر نبوده است .گروه كاری پرنده ی عمود پرواز با برخورداری تنها 30 درصد از توانمندی برای اولین بار اقدام به ساخت كلیپ های مشاهده شده نمودند كه بدیهی است با قیمت همه جانبه از این پروژه ضبط تصاویر هوایی قابل رقابت با مستند سازان سطح یك دنیا امكان پذیر خواهد بود . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/heliiiiiiiiiii.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 03 اسفند 1392 | آبازدید 127
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
كسانيكه ترشا ، سردل ، رفلاكس ، ويار زنان باردار ،زخم معده ،زخم اثني عشر ،روده ي استرسي و يا روده ي تحرك پذير ،اسهال دائم يا تهوع و استفراغ براي تمامي اين افراد ده چيز بد است و بايد ترك كنند مانند : اول :ترشيجات ،آبليمو ترش ، ليمو اماني ، گوجه سبز (نخورند). دوم: به همراه غذا چيزهاي تند و تيز مثل فلفل و سس مايونز و انواع سس ها(استفاده نشود ). سوم :چيز هاي نفاخ مثل نوشابه و دوغ هاي گازدار ، پوست حبوبات ، مخصوصا كسانيكه نفخ و قرقره هاي شكمي و روده اي دارند . چهارم: بعد از غذا نبايد خوابيد بايد كمي راه رفت . پنجم :خوردن غذاهاي چرب به خصوص در شبها مثل كيك خامه اي ، نارنجكي ، كوكو ، تخم مرغ نيمرو . ششم :غذاهاي حجيم مثل شله ، آش بعضي ها چند پرس ميخورند . هفتم : نان را در غذاهاي آبكي مخلوط ميكنند يك قاشق از مايع را بخوريد و يك تكه از نان را در دهان نگه داريد تا باآب دهان مخلوط شود و سپس له شود سپس قورت دهيد . هشتم: غذا را با آرامش بخوريد و بجويد و بدون عجله .اگر دندانهايتان خراب است آنها را درست كنيد . نهم : به همراه غذا يا قبل و بعد از آن كافئين ، چاي ، قهوه ، نسكافه ،شكلات نخوريد اينها دچار نارسايي غير عضوي معده مي شود. دهم :استرس و نگراني مستمر و اضطراب نداشته باشند ،يعني مديريت بر خويشتن داشته باشند و دچار افسردگي نشوند . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/taghzieh_govaresh.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 03 اسفند 1392 | آبازدید 149
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
اگر ترشا داريد بعد از ناهار مي توانيد انار شيرين ، پرده اي نازك بخوريد كمك به هضم غذايتان هم ميكند. بعد از شام ميتواند سيب بخورد اگر يبوست و نفخ شكم دارد يك استكان آب سيب بخورد . بعد از صبحانه و نهار و شام 10 دقيقه راه بروند قبل از خواب دستشويي بروند و مستحب است وضو هم بگيرند بعد بخوابند . بالشت خود را ضخيم تر قرار دهند كه سر و گردن در راستاي تنه نباشد مخصوصا كسانيكه رفلاكس دارند يا برگشت اسيد معده يا مري دارند . پوره ي سيب زميني يا آبپز مخصوصا كسانيكه ترشاي شديد دارند يا خانم هايي كه ويار هاي شديد دارند . اگر كسي هم كبد چرب دارد و هم ترشا دارد پر خوري هم كرده است، اينجا مخلوط گل و برگ كلپوره كه مريم نخودي است به اضافه سبزي شا تره به نسبت مساوي يا مخلوط جوشانده گل يا برگ كلپوره عرق شاتره به نسبت مساوي مصرف كنند . اگر كسي زخم معده و زخم اثني عشر دارد موارد مذكور را رعايت ميكند بعد از خوردن سيب 10 دقيقه قدم مي زند سپس موملايي شيرين بيان يا يك عدد قرص گياهي شيرين نوش ميخورد اين دردرمان زخم معده و اثني عشر نقش بسزا دارد اگر معده و روده ي استرسي دارد بعد از خوردن شيرين بيان 10 دقيقه پياده روي يك قاشق چايخوري پوره پوست ميوه ي بلوط قوي ترين داروي ضد معده وروده ي استرس اي بي اس نوع 2 شكم روش دائمي دارد كه درمان دارد، اولا چيزهايي كه ترانس چربي بالا دارد نخورد اسانس شيميايي نخورد كافئين زياد ميوه موز و خرما نخورد بهترين درمان آن دو چيز است يكي كندر خوراكي مرغوب مخلوط با يك قاشق غذا خوري شكر عصرانه خورده شود بعد از هر وعده غذا يك قاشق مربا خوري هسته ي انار بخوريدكسانيكه سالها كليت زخمي دارند خوب ميشوند . تخم هويج هم در درمان بسيار مفيد است . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/darmane_gozaresh_1.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 03 اسفند 1392 | آبازدید 184
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
سمپاشهاي نسل جديد در تكنولوژي سمپاشي ها هدف كاهش حجم محلول مصرفي است يعني الان آن تانكرهاي حجيم مصرفي منسوخ شده و ما داريم به طرف كم كردن حجم محلول مصرفي پيش ميرويم .به طرف ulv پاشي .سمپاشهاي نسل جديد كه اين هدف را براي ما محقق ميكند يكي سمپاش هاي ميكرونر است . سمپاهاي ميكرونر از نظر كيفيت در جهان در درجه ي اول اهميت قرار دارند.از مزاياي اين سمپاشها اين است كه صدا توليد نميكند و باعث مزاحمت اپراتور نميشود . پاشش يكنواخت دارد قطر ذرات توليدي همگن و بسيار ريز اسا و به راحتي از طريق پوست جذب ميشود در نتيجه اپراتور براي جلوگيري از مسمومسيت حتما بايد لباس يكدست ، عينك، چكمه و كاملا ايزوله باشد . اين يك موتور الكتريكي است به جاي ناظر كه محلول سمي به صورت سقوط آزاد وارد پياله يا صفحه ي زيرين مي شود و بادو دور6000دور در دقيقه مي چرخد و در اثر نيروي گريز از مركز به ما پاشش يكنواخت مي دهد ، چهار نوع ناظر روي آن پيش بيني شده كه ناظر بر اساس دبي(مقدار خروجي در دقيقه )است ،به نسبت نوع كار ارتفاع بوته ،ناظر مناسب را از جداولي كه داريم انتخاب ميكنيم روي آن ميگزاريم سمپاشي ميكنيم بهترين كاربري براي آن حشره كش پاش و قارچ كش پاشي است به هيچ عنوان علف كش پاي براي اين سم پاش توصيه نمي شود . اين سم پاش راندمان بسيار مطلوبي دارد .سم مصرفي به 10 تا 40 ليتر در هكتار كاهش پيدا ميكند .كاربرد آن تنها در زراعت است . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/mikroner.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 26 بهمن 1392 | آبازدید 126
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
يكي از سمپاشهاي زراعي سمپاش پشتي اتو مايزر است كه صرفا كاربرد زراعي دارد. ويژگي اصلي اين سمپاش اين است كه در ساختمان آن يك توربين باد كار گذاشته شده است .در اين قسمت توربين جريان هوا و باد ايجاد ميكند . جريان هوا از داخل اين شلنگ به انتهاي نازل ميرسد .اين هم شلنگ ورود سم به نازل است .محلول سمي است به صورت سقوط آزاد ازمخزن كوچك تا انتهاي نازل رفته و با جريان شديد هوا شكسته ميشود . از كاربرد هاي ديگر اين سم پاش گرد پاشي و شعله افكني است به عنوان مثال با برداشتن خرطوم و استفاده از يك لوله ي فلزي به عنوان شعله افكن ميتوان از آن به عنوان ضد عفوني انبار و سوزاندن فضولات حيواني استفاده كرد . سم پاش پشتي اتومايزر در صورتي كه منجر به كلاهك الكترواستاتيك شود داراي ويژگي است كه قطرات سمي را در نوك كلاهك باردار ميكند . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/sampash_oto.flv در نگاه بيشتر ببينيد
شنبه, 26 بهمن 1392 | آبازدید 108
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
در حريق مغازه و انبار پوشاك ابتداي خيابان جنت اين آتش سوزي را داشتيم . حريق نسبتا سنگين است با اعلام فرماندهي ايستگاه هاي 23 ،4 خودروهاي تجهيزات و پشتيباني سريعا عازم محل شدند. در محل مجموعا 10 دستگاه خودرو داشتيم به انضمام تجهيزات و نجات(جهت باز كردن راه ونجات افراد حبث شده )به محل اعزام شدند .در طبقات منفي دود غليظي گرفته شده بود باتهويه فشار مثبت طبقات منهي و مثبت يك و دو را تخليه كرديم . بررسي نشان داده است هم مغازه ، هم كارگاه توليد و هم انبار با زير بناي بسيار زياد كه خوشبختانه حريق به هيچ كدام از طبقات منفي و مجاور سرايت نكرده است . بسياري از مغازه ها حتي يك هشدار دهنده ي حريق وجود ندارد چه بسا يك هشدار دهنده ي حريق قبل از گسترش آتش ميتواند اطلاع رساني كند. ازدحام مردم مشكل سازي مي شود و مردم هماهنگي لازم را با آتش نشان ها ندارند. زمانيكه كاربري ها را تغيير مي دهند و از مغازه ها استفاده هاي متفاوت مي كنند حجم مواد اشتعال زا و تراكم زياد قطعا به عواقب آن بيانديشند؛خيلي از جدا كننده ها فقط يك شيشه سكوريت است با يك پارتيشن و نوپان دوانبار يا دو مغازه را جدا كردند و در لحظات بروز حريق قطعا حريق خيلي سريع سرايت ميكند ما بايد حتما حريق بند هاي مناسب داشته باشيم ائم از ديوارهاي مستحكم ديوارهاي مقاوم و يا درب هاي مخصوص حريق بند . خاموش كننده هاي دستي نوع پودري و يا انواع ديگر در لحظات اوليه حريق كاربر د دارند دماي حريق كه از يك حدي بالا رفت به هيچ عنوان خاموش كننده ي دستي و پودري كاربردي ندارد .گسترش حريق به صورت عمودي بسيار بسيار سريع تر است اگر قرار است بالا بر داشته باشند(در ساختمان) و يا طبقات حتما مشاوره بگيرند كه حريق بند تهيه شود. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/atashhhh_sozi.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 24 بهمن 1392 | آبازدید 109
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
به سراغ مخترع جواني رفتيم كه در يك گروه تحقيقاتي به يك دست آورد بزرگ رسيده ، رسيدن به فن آوري سيم هاي افشان آلمينيوم به انعطاف پذيري بالا؛ به اين ترتيب افشان آلمينيوم در صنعت برق جايگزين سيم ها و كابل هاي مسي خواهد شد . به اين آزمايش نگاه كنيد سيم هاي آبي مسي هستند و قرمز ها افشان آلمينيوم ، در اثر اتصال كوتاه جريان برق سيم هاي مسي به دليل نقطه ي ذوب بالا در زمان فرسايش به هم جوش مي خورند . بار الكتريكي در سيم كشي ساختمان و يا خودرو بوجود ميآيد و در نهايت آتش سوزي مي شود و حالا در همان جريان و مدار سيم هاي آلمينيوم مورد آزمايش قرار مي گيرند . سيم هاي افشان سه نياز اساسي در صنعت جريان برق را برطرف ميكنند آقاي لواساني از ثبت اختراع اش چنين گفت آزمايش هاي مختلفي را در پژوهش گاه نيرو انجام داديم و از تمامي اين آزمايش ها سربلند بيرون آمديم هر چند توليد انبوده اين محصول هنوز آغاز نشده است اما پيش بيني مي شود تا 50 درصد توليدات آن به خارج از كشور صادر شود . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/sim.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 24 بهمن 1392 | آبازدید 68
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
در شهرستان فريمان هستيم ، چغندر ها آماده ي رفتن به كارخانه ميباشند و بعد از تخليه و سنجيدن عيار چغندر ، خاك آن جدا مي شود و به سيلو انتقال پيدا ميكند و با فشار آب و همزمان با پمپ سيلو به قسمت شستشوي چغندر وارد مي شود سپس توسط نوار نقاله اي به بومكر چغندر منتقل مي شود وبه آسياب منتقل مي شود. ديفيسيون خلال را به سمت بالا انتقال داده و آب كُندان از سمت بالا باعث مي شود كه شربت و عصاره ي چغندر خارج شود .شربت بعد از پايان مراحل اش در ديفيسيون داخل مبدل حرارتي مي رود سپس وارد تصفيه ي شربت مي شود و به صورت غليظ در مي آيد و به مرحله ي كريستاليزاسون در ميآيد . شكري كه مشاهده مي كنيد رطبت اش گرفته شده و آماده ي بسته بندي و انتقال به بازار است . شكر را حل مي كنيم و داخل قالب ميرود و پس از پخته شدنبه صورت كله قند در مي آيد. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/ghand.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 24 بهمن 1392 | آبازدید 80
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
اينجا سوله اي است براي پرورش گل كه در حدود 3000 متر مربع مساحت دارد . ديوار هاي كناري پلي كربنات و سقف شيشه اي است .بعد از آماده شدن گلخانه و بستر سازي ها ،قلمه هاي اين گل(رز) در ايران موجود نيست و بايد وارد كشور شود .براي اينكار بر اساس متراژ گلخانه بوته سفارش ميدهيم .معمولا هر متر در گلخانه بين 7 تا 8 بوته در نظر ميگيريم . سيستم به صورت هيدروپنيك است يعني شما با خاك تماس نداريد و تمام مواد غذايي به صورت محلول در آب به گياه داده مي شود . 60 تا 70 روز بعد از كاشت قلمه ها به بهره برداري ميرسد و بعد از آن با فراهم كردن شرايط مناسب براي گلخانه تا 5 سال مي تواند گلهاي شاخه بريده ي رز از گلخانه برداشت كنيد . هيدروپنيك يعني گل در خاك قرار نمي گيرد و از پرديت استفاده مي شود مواد غذايي ندارد اما بستر مناسب براي رشد ريشه و نگهداري آب و مواد غذايي هستند خاك ،خاك مغذي نيست . هر بوته بين 12 تا 15 شاخه در سال گل مي دهد . http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/roz_brideh.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 24 بهمن 1392 | آبازدید 87
20. میل
تولیدات ویژه وب سایت/دانش و فن آوری
ميل، واژه اي كهن است كه براي فاصله گذاري راهها بكار برده شده است و آن عبارت از سنگ چين ها و سازه هايي بوده است كه در مسير راه ها و در فواصل معين ايجاد ميشده و انتخاب واژه ي ميل براي اينگونه از سازه هاي مناري شكل ميتواند معناي خاصي داشته باشد و در بررسي اجمالي ساختار ميل ها اين به ذهن مي آيد كه علاوه بر تجلي ذوق و هنر هوشمندي خاصي در ايجاد اينگونه سازه ها ياور انديشمندان ايراني بوده است . هماهنگي بي نظير بين اجزاي گوناگون اين سازه ها به گونه اي است كه كنجكاوي هر پژوهنده اي را بر مي انگيزد . سقف خارجي ميل ها به گونه اي ساخته شده اند كه اختلاف اندازه ميان اضلاع آن بسيار ناچيز بوده و اين حيرت انگيز است كه معمار ي سازنده ي بنا اين همه دقت و ظرافت را در بر پايي آنها به كار گرفته است . صرف نظر از زيبايي ظاهري و دقت به كار رفته در ساختار ميل ها مي توان پذيرفت كه اينگونه سازه ها ابزار هايي بودند در باب نگاهداشت زمان اشارات اجمالي در ساختار ميل ها پاسخگوي تمامي پرسش ها ي بي شمار نيست اما اگر بپذيريم اين ساختار ها مي توانند به كارگاه شماري بيايند بسياري از سازه هاي ديار خراسان چنين ساختاري داشتند . هر بيننده در هر نقطه از روز و هر نقطه از زمين كه به خورشيد بنگرد ميان او و خورشيد و افق همان نقطه از زمين زاويه اي بوجود مي آيد كه به اندازه ي آن ارتفاع خورشيد ميگويند و درست در همان لحظه زاويه ي ديگري ميان او و خورشيد و راستاي نيم روزان و يا سمت جنوب زمين ايجاد مي گردد كه سمت خورشيد ناميده مي شود به نظر مي آيد كه انديشمندان از اين خاصيت در كاربرد زمان سنجي سازه هاي مناري شكل بهره برده اند . اگر اين نكته پذيرفته شود كه ميل گنبد كاووس با ساختار رمز آلود و ظاهر ترك دار خويش كاربرد گاه شناسي و نگاهداشت زمان داشته است به دور از باور نخواهد بود اگر براي برج ها و ميل هاي اخنگان ،رادكان و كشمار كه همگي از سازه هاي ترك دار بوده و در ديار شگفت خراسان بر پاي شده است نيز چنين كاربردي را متصور شويد. http://77.36.163.107/mashhad/sima/documentary/mil_01.flv در نگاه بيشتر ببينيد
پنجشنبه, 24 بهمن 1392 | آبازدید 80

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 7

تاریخ آخرین به روز رسانی : 2014-04-19