رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

نقوش اسلیمی در صحن جمهوری حرم امام رضا(ع) - تولیدات ویژه وب

 

 

ویژه های وب

نقوش اسلیمی در صحن جمهوری حرم امام رضا(ع)

نقوش اسلیمی در صحن جمهوری حرم امام رضا(ع)طرح اسلیمی از جمله طرح های متنوع کاشی هفت رنگ است که هنرمندان دوره ی صفویه به آن توجه فراوانی داشته اند. این شیوه، امکان هماهنگ ساختن با معماری اسلامی را به میزان زیادی فراهم می آورد. از دیگر طرح های مورد استفاده در کاشی هفت رنگ، طرح های گیاهی (گل و بوته)، انسانی، حیوانی، ختایی و تلفیقی از این طرح هاست. کاربرد کاشی هفت رنگ که از اواخر دوره ی تیموری شروع شده بود، در دوره ی صفویه به اوج خود رسید؛ ولی بعد از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجاریه، رو به نزول گذاشت و در دوره ی متأخر، این شیوه ـ چه از نظر ساخت و چه از نظر کاربرد تکنیک رنگ و لعاب ـ جز چند مورد استثنایی، به شدت سیر نزولی را پیموده است. در حرم مطهر امام رضا(ع) از نقوش اسلیمی استفاده های فراوانی شده و بخصوص در دوران اخیر این نقوش دچار تغییراتی شده و به واقعیت نزدیک تر شده است. در این ویدئو با بخشی از کاربردهای این نقوش در کاشی کاری های صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر آشنا می شوید...

دانلود

طرح اسلیمی از جمله طرح های متنوع کاشی هفت رنگ است که هنرمندان دوره ی صفویه به آن توجه فراوانی داشته اند. این شیوه، امکان هماهنگ ساختن با معماری اسلامی را به میزان زیادی فراهم می آورد. از دیگر طرح های مورد استفاده در کاشی هفت رنگ، طرح های گیاهی (گل و بوته)، انسانی، حیوانی، ختایی و تلفیقی از این طرح هاست. کاربرد کاشی هفت رنگ که از اواخر دوره ی تیموری شروع شده بود، در دوره ی صفویه به اوج خود رسید؛ ولی بعد از دوره ی صفویه تا دوره ی قاجاریه، رو به نزول گذاشت و در دوره ی متأخر، این شیوه ـ چه از نظر ساخت و چه از نظر کاربرد تکنیک رنگ و لعاب ـ جز چند مورد استثنایی، به شدت سیر نزولی را پیموده است. در حرم مطهر امام رضا(ع) از نقوش اسلیمی استفاده های فراوانی شده و بخصوص در دوران اخیر این نقوش دچار تغییراتی شده و به واقعیت نزدیک تر شده است. در این ویدئو با بخشی از کاربردهای این نقوش در کاشی کاری های صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر آشنا می شوید...

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.