فیلمی از اعطای حکم خادمی امام...
هفت اقلیم عشق
آیت الله غلامحسین تبریزی
آیت‌الله علی اكبر هاشمی...