رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

باشکوه‌ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا(ع) - محتوای خبر

 

 

متن خبر

باشکوه‌ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا(ع)

مراسم احیای شب نوزدهم رمضان با حضور با شکوه زائران و مجاوران امشب در حرم رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیباشکوه‌ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا(ع)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، این ﻣﺮاﺳﻢ امشب از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﮐﺒﯿﺮ و مداحی ذاکران اهل ﺑﯿﺖ(ع) آﻏﺎز می شود و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و مراسم قرآن به سر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد  ادامه دارد.

حجت الاسلام سید جلال حسینی افزود: وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺐ21 ماه رمضان نیز با  ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ، سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکترناصر رفیعی و مرثیه خوانی و سوگواری احمد واعظی، سید جعفر ماهرخسار و جعفر ملائکه برگزارمی شود.

وی گفت: در ﺷﺐ 23 ماه رمضان نیز، پس از ﻗﺮاﺋﺖ دﻋﺎی ﺟﻮﺷﻦ ﻛﺒﯿﺮ و ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﻳﻲ ﻣﺪاحان اهلﺑﯿﺖ(ع)، آیت الله سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﯿﺎ را ﺑﺮﮔﺰار میﻛﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﺳﺘﺎنﻗﺪس رﺿﻮی افزود: مراسم شبهای قدر ویژه زائران عرب، اردو و آذری زبان نیز در رواق‌های مبارکه دارالمرحمه، دارالرحمه و غدیر برگزار خواهد شد.

ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻣﺮاﺳﻢ ﺷب‌های ﻗﺪر از شبکه‌های ﺳﯿﻤﺎی ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود: ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮاﺳﻢ شب‌های ﻗﺪر از سیمای ملی، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اینترنتی رﺿﻮی در شبکه رضوی‌ تی وی نیز به طﻮر زﻧﺪه این مراسم را ﭘﺨﺶ ﺧواهد کرد.