رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

نشست تخصصی خبرنگاران آزاد خراسان رضوی در سرخس - گزارش تصویری - محتوای خبر

 

 

متن خبر

نشست تخصصی خبرنگاران آزاد خراسان رضوی در سرخس - گزارش تصویری

نشست تخصصی خبرنگاران آزاد خراسان رضوی در سرخس برگزار شد.

نشست تخصصی خبرنگاران آزاد خراسان رضوی  با حضور مدیران صدا و سیمای خراسان رضوی و شرکت خبرنگاران آزاد صدا و سیما در  شهرستان مرزی سرخس برگزار شد.