رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

پایان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای روستایی استان در هیات های اجرایی - محتوای خبر

 

 

متن خبر

پایان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای روستایی استان در هیات های اجرایی

پایان بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای روستایی استان در هیات های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه برابر قانون رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها نیاز به استعلام از مراجع چهارگانه شامل مرجع قضایی، نیروی انتظامی، اداره های اطلاعات و ثبت احوال ندارد و جز در برخی موارد با نظر هیات اجرایی بخش ها انجام می شود؛ هم اکنون کار رسیدگی به صلاحیت 16 هزار و 239 داوطلب روستایی شامل 666 زن و 15 هزار و 573 مرد در هیات های اجرایی انجام شده است.

امیر پور مهدی افزود: برگه های عدم سوء پیشینه بسیاری از داوطلبان از سوی مراجع مربوطه صادر و ارائه شده لذا هیات های اجرایی بخش ها نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی اقدام کرده و کار تمام و نتیجه به هیات نظارت بخش ارجاع شده است.

مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی شوراهای شهری نیز مراحل بررسی توسط مراجع چهارگانه تا 16 فروردین جاری اعلام و حداکثر تا روز هفدهم همین ماه در اختیار هیات های اجرایی مراکز شهرستان برای بررسی صلاحیت داوطلبان قرار می گیرد.

پور مهدی خاطر نشان کرد: از 17 فروردین هیاتهای اجرایی انتخابات در شهرستان ها کار بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی 73 شهر را آغاز می کنند و ظرف هفت روز باید این بررسی بر مبنای قانون و بر اساس پاسخ مراجع چهارگانه به انجام برسد و به هیاتهای نظارت اعلام شود.

هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها در 70 بخش و 73 شهر خراسان رضوی فعال هستند. برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجموع در سطح این استان 19 هزار 658 نفر داوطلب نامزدی شدند که از این تعداد سه هزار و 419 نفر برای شوراهای اسلامی 73 شهر و 16 هزار و 239 نفر در شوراهای روستایی ثبت نام کردند.