شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شب‌های ایران 00:30
سخنرانی 02:00
شبستان 02:30
نیلوفرانه 03:00
آهوانه 03:30
نجوای عاشقان 03:55
وعده دیدار 04:25
آوای مرشد 06:00
شهر آوا 06:20
مبارکة آیة الکرسیّ 06:28
نوروز در فرهنگ مردم 06:30
اخبار سراسری 07:00
صبح نوروز 07:10
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 07:55
اخبار سراسری 08:00
گُلگشت 08:15
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 08:20
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 08:57
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 09:50
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 10:55
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 12:55
روزی روزگاری بهار 13:50
اخبار سراسری + پخش 14:00
پیام ترافیک 14:45
پیام + P.S.A + پخش 14:55
پیام + P.S.A + پخش 15:55
اخبار سراسری 16:00
فراز معرفت 17:40
گُلگشت 17:45
قرار عاشقی 20:00
نمایش 23:00
قند و عسل 23:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 23:59

دیدگاه ها:

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.