شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شب‌های ایران 00:30
حدیث دل 02:00
سرود جمهوری اسلامی ایران 05:59
چراغستان 06:00
ای کسانی که 06:22
مبارکة آیة الکرسیّ 06:28
اخبار سراسری 07:00
اخبار سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
اخبار معارفی 12:00
اخبار سراسری 14:00
اخبار استان 16:00
موج بیداری 16:20
دعاء والا مرتبه افتتاح 20:35
شبهای رمضان 22:00
سخنرانی 23:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 23:59

دیدگاه ها:

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.