شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
سخنرانی 02:00
تفسیر قرآن مجید 05:10
سرود جمهوری اسلامی ایران 05:59
چراغستان 06:00
شهر آوا 06:20
ای کسانی که 06:22
مبارکة آیة الکرسیّ 06:28
اخبار سراسری 07:00
اخبار سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
اخبار معارفی 12:00
اخبار سراسری + پخش 14:00
اخبار سراسری 16:00
حدیث دل 17:45
شمیم بهشتی 19:45
دعاء والا مرتبه افتتاح 20:30
شبهای رمضان 22:00
چراغ مطالعه 22:50
توصیف وحی 23:50
سرود جمهوری اسلامی ایران 23:59

دیدگاه ها:

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.