شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شب‌های ایران 00:30
سخنرانی 02:00
آوای کتاب 02:30
مثل خند 02:55
دلنوازان 03:05
در همسایگی بهشت 03:30
حکایتی، قولی، غزلی 03:55
نجوای عاشقان 04:10
وعده دیدار 04:40
ترتیل قرآن مجید 05:40
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 06:15
شهر آوا 06:20
پیک سلامت 06:22
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 06:24
مبارکة آیة الکرسیّ 06:27
اخبار سراسری 07:00
کامپیوتر آسان 07:50
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 07:55
اخبار سراسری 08:00
موسیقی محلّی 08:15
کامپیوتر آسان 08:20
ساعت گزارش 08:25
شهر ما 08:30
گلبرگ 08:55
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 08:57
بهارستان 09:00
اخبار استان 10:00
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 10:55
اخبار معارفی 12:00
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 12:55
لبه تاریکی 13:00
کاشانه مهر 13:30
اخبار سراسری + پخش 14:00
ساعت گزارش 14:30
پیام ترافیک 14:35
آهنگ تندرستی 14:40
نمایش طنز سلامت 14:45
سرمشق 14:50
پیام + P.S.A + پخش 14:55
پیام + P.S.A + پخش 15:55
اخبار استان 16:00
موسیقی محلّی 16:15
ساعت گزارش 16:20
طوبی 16:25
از دین می پرسم 16:40
به سوی رستگاری 16:50
پیام + P.S.A + پخش 17:50
قرار عاشقی 20:00
دهکده/ ادامه 20:05
کوچه روشن 21:00
نمایش 23:00
قند و عسل 23:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 23:59