شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شب‌های ایران 00:30
سخنرانی 02:00
دلنوازان 02:30
حباب 02:55
در همسایگی بهشت 03:20
نجوای عاشقان 03:45
وعده دیدار 04:15
ترتیل قرآن مجید 05:15
سرود جمهوری اسلامی ایران 05:59
ورزش، صبحانه، رادیو 06:00
شهر آوا 06:20
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 06:22
مبارکة آیة الکرسیّ 06:27
اخبار سراسری 07:00
موسیقی محلّی 07:50
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 07:55
اخبار سراسری 08:00
موسیقی محلّی 08:15
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 08:20
ساعت گزارش 08:25
شهر ما 08:30
گلبرگ 08:55
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 08:57
بهارستان 09:00
اخبار استان 10:00
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 10:55
اخبار معارفی 12:00
پیام + اطّلاع رسانی + پخش 12:55
لبه تاریکی 13:00
کاشانه مهر 13:30
اخبار سراسری + پخش 14:00
ساعت گزارش 14:30
نمایش طنز 14:35
پیام + P.S.A + پخش 14:40
پیام ترافیک 14:45
سرمشق 14:50
پیام + P.S.A + پخش 14:55
پیام + P.S.A + پخش 15:55
اخبار استان 16:00
موسیقی محلّی 16:15
ساعت گزارش 16:25
طوبی 16:50
از دین می‌پرسم 17:05
به سوی رستگاری 17:15
پیام + P.S.A + پخش 17:55
قرار عاشقی 20:00
دهکده/ ادامه 20:05
کوچه روشن 21:00
نگارستان 22:50
نمایش 23:00
قند و عسل 23:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 23:59