شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار سراسری 00:00
شب‌های ایران 00:30
سخنرانی 02:00
فرهنگ مردم 02:30
نجوای عاشقان 02:50
وعده دیدار 03:16
تفسیر قرآن مجید 04:55
در همسایگی بهشت 05:35
حرکت از نو 06:00
مبارکة آیة الکرسیّ 06:27
اخبار سراسری 07:00
اخبار سراسری 08:00
اخبار استان 10:00
اخبار معارفی 12:00
اخبار سراسری 14:00
پیام ترافیک 14:40
اخبار استان 16:00
شاعرانه 19:10
شمیم بهشتی 19:50
سرمشق 21:45
پای صحبت شما/ تلفن‌های مردمی 22:50
قند و عسل 23:30
سرود جمهوری اسلامی ایران 23:59

دیدگاه ها:

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.