Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

دکتر علیرضا کوچکی

Loading the player...

دکتر علیرضا کوچکی استاد نمونه‌ی کشور و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، از اساتید شاخص دانشکده‌ی کشاورزی می‌باشد. کتاب برگزیده‌ی سال جمهوری اسلامی ایران در سال 67 و کتاب برگزیده‌ی دانشگاه‌های کشور در سال73، ارمغان تلاش و پیگیری مستمر ایشان در عرصه‌ی پژوهش و تألیف است. دکتر علیرضا کوچکی علاوه برچاپ و ارائه‌ی 144 عنوان مقاله در نشریات وکنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی، با تألیف و ترجمه 63 عنوان کتاب و مشارکت در نگارش فصل‌هایی از کتاب‌های بین‌المللی در زمینه‌ی کشاورزی چهره‌ای موفق در عرصه‌ی ملی است. هچنین علاوه بر راهنمایی بیش از 15 عنوان پایان‌نامه‌ی دکترا و54 عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، به‌عنوان استاد نمونه‌ی کشور در سال1371برگزیده شد. بخشی از عناوین اجرایی و خدمات علمی و فرهنگی دکترعلیرضا کوچکی، رئیس مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی بدین شرح است: مدیریت موقت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1358 مدیر گروه زراعت در سال 1365 مدیر امور آموزشی دانشکده‌ی کشاورزی در سال 1362 مدیر گروه علوم زراعی در سال 1360 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی کشاورزی از سال1370 تا 1374 عضو شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد عضو کمیته‌ی برنامه‌‌ریزی درسی کارشناسی ارشد عضو شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی علوم و صنایع غذایی عضو کمیته‌ی زراعت و اصلاح نباتات شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عضو هیأت‌علمی بخش کشاورزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران عضو هیأت ممیزه‌ی دانشگاه عضو هیأت ممیزی مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دکتر علیرضا کوچکی علاوه بر عضویت در شوراهای مختلف آموزشی و پژوهشی و تخصصی، طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف مطالعات کشاورزی در سطح استان و کشور را نیز برعهده دارد.


در نگاه بيشتر ببينيد