شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینما خورشید 01:10
مستند 5 03:35
منظومه پارسایان 04:20
سروش سحر 05:00
ترتیل قران مجید 05:25
دعاء پر فیض عهد 06:00
حدیث دل 06:10
تفسیر قرآن مجید 06:15
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:55
مبارکة آیة الکرسیّ 06:57
میراثی از سناباد 07:00
سلام آقا 08:00
گزارش ترافیکی/ زنده 08:30
مثبت اراده 08:45
سریال پلیس قضایی 09:05
رو در رو 09:50
فراز سخن 09:55
اخبار استان 10:00
صدای آشنا 10:15
مستند زوزهای ترمه گُلی 10:20
فوت کوزه گری 11:10
ایستگاه سلام 11:25
قنوت/ ویژه نماز ظهر 11:30
سخنرانی 12:00
سینما خورشید 12:45
اخبار استان 16:00
اذان و نماز مغرب 16:55
آبنبات چوبی 18:00
سریال خانه پدری 19:00
زمزمه ارادت 20:00
شمسه 20:05
اخبار استان 20:45
صدای آشنا 21:00
اخبار استان 23:00
صدای آشنا 23:15
سریال پلیس قضایی 23:30