سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

استفاده از روشهای نوین آبیاری در نیشابور با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

استفاده از روشهای نوین آبیاری در نیشابور با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

استفاده از روشهای نوین آبیاری در نیشابور با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی

پربازدیدترین های تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون