جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

برداشت زعفران در شهرستان خواف - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

برداشت زعفران در شهرستان خواف

با توجه به مشکلات خشکسالی چند سال اخیر، درآمد مناسب محصول زعفران آن را به جایگزین مناسبی به جای محصولات کم سود و آب بر تبدیل کرده است.

پربازدیدترین های تلویزیون