جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

برداشت هندوانه آجیلی در نیشابور - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

برداشت هندوانه آجیلی در نیشابور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هندوانه آجیلی بیش از هزارو 600 هکتار زمین کشاورزی را در نیشابور به ویزه دربرداشت هندوانه آجیلی در نیشابور بخش میان جلگه به خود اختصاص داده که هزارو 200 هکتار آن آبی و بقیه دیم است.

از این مقدار سطح زیر کشت پیش بینی می شود 850 تن تخم هندوانه آجیلی یا جابونی بدست آید.

پربازدیدترین های تلویزیون