جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

خشک شدن قنات عشرت آباد در شهرستان سبزوار - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

خشک شدن قنات عشرت آباد در شهرستان سبزوار

خشکسالی در برخی از شهرستانهای خراسان رضوی سبب خشک شدن قنات‌ها شده است.

 
پربازدیدترین های تلویزیون