جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

خشک شدن قنات عشرت آباد در شهرستان سبزوار - تولیدات تلویزیون

 

 

برنامه های تلویزیون

خشک شدن قنات عشرت آباد در شهرستان سبزوار

خشکسالی در برخی از شهرستانهای خراسان رضوی سبب خشک شدن قنات‌ها شده است.

 
پربازدیدترین های تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون